Суднові енергетичні установки і технічна експлуатація

Варбанець Роман Анатолійович

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Вчене звання: Професор

Роман Анатолійович Варбанець – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Суднові енергетичні установки і технічна експлуатація», науковий керівник лабораторії «Мониторинг СДВС» ОНМУ, консультант з математики IMES GmbH. У 1986 році закінчив з відзнакою Одеське вище інженерне морське училище (зараз НУ «ОМА») за спеціальністю «автоматизація теплоенергетичних процесів», з 1995 року є працівником ОНМУ. У 1997 році він захистив кандидатську дисертацію, а 2001 року йому було присвоєне вчене звання доцента кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації ОНМУ. У 2010 році він захистив докторську дисертацію на тему «Діагностичній контроль суднових дизелів в експлуатації», а 22 грудня 2010 року рішенням Вищої атестаційної комісії України йому було присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності «Двигуни та енергетичні установки». 14 грудня 2014 року рішенням ВАК України Р. А. Варбанцю було присуджено звання професора. Майже чверть століття – з 1996 року – він проводить дослідження у галузі теорії робочого процесу та параметричної діагностики двигунів внутрішнього згоряння. За цей час розробив методологію і теоретичні основи діагностичного контролю робочого процесу суднових дизелів в умовах експлуатації. Розробив ряд діагностичних комплексів «DEPAS 2.34», «DEPAS 3.0», «DEPAS 4.0», які знайшли широке застосування в експлуатації суднових, залізничних і стаціонарних дизельних установках в Україні і за кордоном. Розроблені методи були застосовані для діагностування енергетичних установок кораблів Військово-морських сил Збройних сил України.

Р. А. Варбанець є провідним викладачем кафедри СЕУтаТЕ з дисциплін пов’язаних з теорією робочого процесу та діагностики двигунів внутрішнього згорання на старших курсах судномеханічного факультету ОНМУ. Його неодноразово запрошували для читання лекцій в інші вищі навчальні заклади і морські організації: Камчатський державний технічний університет, Московський державний університет шляхів сполучення і Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту та Ленське, Волзьке і Камське відділення Російського Річкового Регістра.

Р. А. Варбанець має робочий диплом механіка і часто запрошується в якості експерта з питань експлуатації суднових дизельних енергетичних установок. У 2014 році він пройшов стажування в Technical University of Lisbon IST, CENTEC за темою «Математичне моделювання та діагностика робочого процесу ДВЗ». Розроблена діагностична система, застосована на навчально-допоміжному кораблі морської академії Лісабона NRP Berrio. Сфери наукових інтересів: теорія робочого процесу двигунів внутрішнього згорання, спектральний аналіз і методи математичного моделювання. Є редактором фахового видання «Вестник Астраханского государственного технического университета».

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34
 

Для зв'язку

Copyright

Авторські права 2022 © НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ. Усі права захищені.