Нормативно-правова база

2-02-15 Положення про конкурсний відбір НПП ОНМУ

2-02-25 Положення про звання Почесний працівник ОНМУ

2-02-26 Положення про Почесну грамоту ОНМУ

2-02-29 Положення про порядок проведення вступних іспитів в ОНМУ

2-03-37 Положення про індивідуальний навчальний план студента ННІМФ ОНМУ

2-03-65 Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність в ОНМУ

2-03-70 Положення про заходи запобігання і протидії крупції в ОНМУ

2-03-84 Стратегічний план розвтку ОНМУ

2-03-87 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМУ

2-03-90 Положення про процедуру визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування ) дисциплін в ННІМФ ОНМУ

2-03-112 Порядок призначення стипендій студентам ОНМУ

2-03-132 Положення про академічну доброчесність в ОНМУ

2-03-137 Положення про практику ННІМФ ОНМУ

2-03-147 Положення про вибіркові дисципліни ЗВО ННІМФ

2-03-147 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ННІМФ

2-03-148 Положення про комісію з питань академічної доброчесності ОНМУ

2-03-149 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій ННІМФ ОНМУ

2-03-150 Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності ННІМФ ОНМУ

2-03-152 Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ННІМФ ОНМУ

2-04-114 Положення про студентське самоврядування

2-04-129 Положення про позанавчальну діяльність

2-04-132 Положення про студентське містечко ОНМУ

2-04-152 Положення про ВНРС ОНМУ

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34
 

Copyright

Авторські права 2021 © НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ. Усі права захищені.