Навчально-методична робота

Викладацький склад кафедри володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками. Для вдосконалювання навчально-методичного забезпечення дисциплін викладачами кафедри за останні роки було підготовлено 4 підручники, 6 монографій, 7 навчальних посібників, близько 20 методичних вказівок та конспектів лекцій.